2.2.11

Verdades que no son crudas pero sí mal cocidas #3

I've built hope on mere coincidences and misunderstanding, now it dangles on a string. Again.

No hay comentarios:

Publicar un comentario